Medisch telesecretariaat Online agenda Referenties Impulseo Tarieven Nieuws Contact

Enkele van uw collegae aan het woord...

Kan een succesvolle huisartsenpraktijk zonder telesecretariaat? In 1987 startte ik mijn praktijk op. Na 4 jaar associeerde ik met mijn collega. Voor de samenwerking met Solutel moesten we met 3 tot 4 zaken tegelijk bezig zijn. In 2012 ging mijn collega op zoek naar een elektronische agenda en telesecretariaat. Zo kwamen de huisartsen bij Solutel terecht. En Solutel helpt ons een burn-out te voorkomen. Dagelijks wordt de praktijktelefoon tussen 8 en 17 uur door Solutel behandeld. Zelf nemen we de telefoon op tussen 17 en 18 uur. Solutel maakt afspraken voor patiënten, vertelt hen wanneer we zelf bereikbaar zijn en schakelt dringende telefoontjes van patiënten en specialisten door naar ons. We zijn meer bereikbaar dan voordien dankzij het filteren door Solutel. Sinds de samenwerking is onze werklast dan ook een pak verminderd. We zijn alleen nog bezig met de patiënt die voor ons zit. Solutel filtert perfect wat moet doorgeschakeld worden en antwoordt altijd beleefd. Onze patiënten zijn tevreden. Zij hebben het gevoel dat we met een privésecretaresse werken in de praktijk zelf. Onze dag begint zonder stress en verloopt verder met véél minder stress dan vroeger. Huisartsenpraktijk, Kontich _________________________________ Tandarts Eddy De Valck moet je niet meer overtuigen over de enorme voordelen van een telesecretariaat. Voor ons is de kosten-baten-analyse  van de keuze voor een telesecretariaat inderdaad méér dan positief. En misschien nog wel véél belangrijker is dat deze positieve balans niet enkel in geldtermen terug te brengen is. De tandartsenpraktijk (samen met tandarts Fabienne Thumas) kan zich niet meer voorstellen wat het is om te werken zonder telefoonpermanentie en agendabeheer. Er zijn talloze voordelen. Ten eerste kunnen we ongestoord werken én bovendien zorgt het telesecretariaat er voor dat alle ‘ongewenste’ telefoons (enquêtebureau’s, vertegenwoordigers, sponsoraanvragen…) correct worden afgehandeld. Het permanent telefonisch iemand ter beschikking hebben, is op zich al een niet te verwaarlozen pluspunt. Ook het correct maken van afspraken is van onschatbare waarde én meer nog, dit kan nu zonder discussie over het al of niet beschikbaar zijn van afspraakmomenten. Het persoonlijke contact, de uitgebreide beschikbaarheid, de professionaliteit, het vaste team, de medewerking én vooral ook de flexibiliteit van Solutel spreekt ons heel erg aan. Een flexibiliteit die in het geval van tandarts Eddy De Valck wel nodig is want in zijn hoedanigheid van gerechterlijk expert wordt hij geregeld onverwachts opgeëist en dient zijn agenda natuurlijk onmiddellijk aangepast te worden…. En dit doet Solutel, net zoals de overige dienstverlening, perfect. Tandartsenpraktijk De Valck & Thumas, Beigem _________________________________ De zorg voor de patiënt primordiaal is. En omdat storend telefoongerinkel dan, zéker bij een operatie, uit den boze is doen we graag een beroep op een telesecretariaat. Solutel filtert inkomende gesprekken zoals het hoort en weet perfect wanneer we toch uit de behandelkamer moeten gehaald worden. Kortom, een vloeiende samenwerking waarbij ik erg te spreken ben over de aanpak en uitvoering van Solutel. Ik doe regelmatig een steekproef bij de patiënten en zonder uitzondering zijn deze allen erg positief. Méér zelfs, de meesten wisten niet dat ze niet in de praktijk zelf te woord werden gestaan. Praktijk voor Parodontologie en Implantologie, Haacht
Bereken je tijdswinst  druk dit formulier af en bereken hoeveel tijd je maandelijks spendeert aan de telefoon
© Et amet ipsum laboris in anim eiusmod et aute deserun
SOLUTEL Hasselt T 011 260 180 Antwerpen T 03 369 05 25 E info@solutel.be
> telesecretariaat > telefonisch onthaal > medisch telesecretariaat > afsprakenbeheer
> telefoonpermanentie > agendabeheer > telefoonservice > contact center
Referenties